Organizatorzy

Organizatorzy

BydgoszczJUG

Ścieżka Java

CDUG Bydgoszcz

Ścieżka Cloud

GDG Bydgoszcz

Ścieżka Cloud

Bydgoszcz .NET UG

Ścieżka .NET

IT Kontekst

Organizator główny

Rada Programowa

Wojciech Oczkowski

Ścieżka Java

Sebastian Grugel

Ścieżka Cloud

Paweł Ruciński

Ścieżka .NET

Rafał Pieńkowski

Ścieżka .NET

Marek Zalfresso-Jundziłło

Ścieżka Embedded